start O co chodzi? Którędy pojedziemy? Zamów koszulkę Zardzewiala Przebranie Szprychówki

ZŁOTA I SREBRNA SZPRYCHA

Od 2006 roku podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego wręczane są nagrody Złotej Szprychy dla instytucji lub osób, które zasłużyły się dla rozwoju komunikacji rowerowej na terenie Gdańska. Od 2013 roku Nagroda Złotej Szprychy przyznawana jest wspólnie przez organizacje rowerowe metropolii gdańskiej zrzeszone w Federacji Organizacji Rowerowych Trójmiasta. Od 2014 roku przyznawane są również wyróżnienia Srebrne Szprychy.
O tym, kto otrzyma tegoroczną nagrodę „Złota Szprycha” dowiesz się na Wielkim Finale XXV WPR – na Sopockich BłoniachZłota Szprycha

2006 – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., za: „Wprowadzenie nowatorskiej w Polsce promocji bezpłatnego przewozu rowerów w okresie maj – październik w pojazdach SKM kursujących na terenie aglomeracji gdańskiej”

2007 – Uniwersytet Gdański, za: „Stworzenie przed wszystkimi wydziałami UG sieci wzorcowych miejsc parkingowych dla rowerów, pozwalających na bezpieczne przypinanie ramy roweru”

2008 – Nagrody nie przyznano.

2009 – Antoni Szczyt, za: „wieloletnie starania na rzecz rozbudowy infrastruktury rowerowej Gdańska, w tym zwłaszcza prace koordynatora przygotowań aplikacji miast – Gdańska, Sopotu i Gdyni o pomoc finansową na rozbudowę infrastruktury rowerowej (dróg i strzeżonych parkingów rowerowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

2010 – Nagrody nie przyznano.

2011 – Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej w VI Kadencji Sejmu RP za: „działania na rzecz zmiany ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, które przyczyniły się do poprawy warunków ruchu rowerowego, wzrostu bezpieczeństwa i większej, wzajemnej kultury wszystkich użytkowników dróg w Polsce.”

2012 – Biuro Rozwoju Gdańska – za: „przygotowanie opracowania „STER – System Tras Rowerowych dla Gdańska” ze szczególnym uwzględnieniem programu partycypacji społecznej, w tym wzorcowego cyklu 19 warsztatów – dzielnicowych konsultacji społecznych, dotyczących oceny stanu obecnego oraz oczekiwań w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w Gdańsku.”

2013 – Burmistrz Miasta Redy – Krzysztof Krzemiński, za: „zrealizowany program uspokojenia ruchu w Redzie: stref skrzyżowań równorzędnych wraz ze strefą ograniczenia prędkości Tempo 30 oraz dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na wszystkich jednokierunkowych ulicach w mieście.”

2014 – Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta za przygotowanie projektu „Realizacja węzłów integracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz STeR – System Tras Rowerowych dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta” przedstawionego do dofinansowania ze środków UE na lata 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

2014 – Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miasta Gdańska za przeprowadzenie kampanii „Rowerowy Maj” promującej dojazdy rowerem wśród uczniów szkół podstawowych w Gdańsku.

2015 – Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (podwójna nagroda!) za rekordową, 2 edycję kampanii „Rowerowy Maj” promującej dojazdy rowerem wśród uczniów szkół podstawowych i dzieci z przedszkoli w Gdańsku z udziałem ponad 10 000 uczestników
oraz za podjęcie wyzwania, organizację i zwycięstwo Drużyny Gdańsk w European Cycling Challenge 2015 – Europejskiej Rowerowej Rywalizacji Miast z wynikiem 451 533 km

2016 – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego za przyjęcie projektu dofinansowanego ze środków UE na lata 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
UE Województwa Pomorskiego „Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego wraz z trasami dojazdowymi”

2016 – Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot za przyjęcie projektu dofinansowanego ze środków UE na lata 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UE Województwa Pomorskiego „Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego wraz z trasami dojazdowymi”
2016 – wszyscy mieszkańcy Gdańska, głosujący na rowerowe projekty Budżetu Obywatelskiego 2016 „Sieć głównych tras rowerowych Gdańska – poprawa bezpieczeństwa i jakości”(oddano 6733 głosów) oraz „Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych” (oddano 2571 głosów)

2017 – nagrody nie przyznano

2018 – nagrody nie przyznano

2019 – nagrody nie przyznano

p>2020-2021 - WPR nie odbył się (pandemia)

2022 – nagrody nie przyznano


Srebra Szprycha

2014 – Gazeta Wyborcza Trójmiasto za akcję „Targ Węglowy musi być dla ludzi” – promującą utworzenie w Gdańsku placu miejskiego z prawdziwego zdarzenia, przyjaznego dla ruchu pieszego, rowerowego oraz różnorodnych form aktywności społecznej i kulturalnej w przestrzeni publicznej miasta.
2014 – Radio Gdańsk za kampanię społeczną „Zwolnij teraz” – bezprecedensowy projekt z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, skupiający się na przyczynach a nie skutkach wypadków. Organizacje rowerowe Pomorza wyrażają uznanie za osobiste zaangażowanie Prezesa Radia, Pana Lecha Parella w promocję uspokajania ruchu na antenie publicznej rozgłośni regionalnej.2014 – zespół „Mobilna Gdynia”, czyli urzędniczki i urzędnicy zaangażowani w pozytywne zmiany w ramach miejskiej polityki rowerowej w Gdyni za rozwijanie i polepszanie jakości działań promocyjnych i edukacyjnych adresowanych do różnych grup mieszkańców oraz realizację planu działań zaplanowanych w gdyńskim audycie BYPAD a także podniesienie poprzeczki jakościowej podczas realizacji nowych parkingów dla rowerów. 
2014 – Małgorzata Ciecholińska – Oficerka Rowerowa Miasta Tczewa za wieloletnią, wolontarystyczną działalność na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie m.in. koordynację projektu PRESTO, RoweRowych Piątków, budowy choinki rowerowej przed dworcem PKP, animację lokalnych grup rowerowych i rowerową edukację środowiska samorządowego.

2018
Miasto Gdynia za realizację innowacyjnej modernizacji fragmentu trasy rowerowej w Gdyni Kolibkach - z zastosowaniem wodoprzepuszczalnej nawierzchni żywiczno - mineralnej 

Start O co chodzi? Którędy pojedziemy? Koszulki przejazdowe Zardzewiala Szprycha Konkurs na przebranie Szprychówkowi